SEARCH:

#WeKeepEuropeMoving

… s nami bude váš biznis  prosperovať!

Neváhajte nás kontaktovať

Cenové dopyty a informácie o službách

Tel.: +421 2 68293 147
E-mail: sk.customerservice@dbschenker.com

Informácie o zásielkach v cestnej preprave (Tracking)

Tel.: +421 2 68293 369
E-mail: sk.customerservice@dbschenker.com

Adresa

Schenker s.r.o.
Kopčianska 94
851 01 Bratislava, Slovensko

Regionálne obchodné zastúpenie:

Západné Slovensko:
Ivan Zelenský – obchodný zástupca, ivan.zelensky@dbschenker.com, +421 908 855 222

Stredné Slovensko:
Jakub Michel – obchodný zástupca, jakub.michel@dbschenker.com, +421 908 787 898

Východné Slovensko:
Jaroslav Heržák – obchodný zástupca, jaroslav.herzak@dbschenker.com, +421 917 426 947

Automotive:
Tomáš Rondzík – Key Account Manager Automotive, tomas.rondzik@dbschenker.com, +421 905 245 157

DB Schenker je popredný poskytovateľ logistiky

DB Schenker je popredným celosvetovým poskytovateľom logistických služieb. Pomáhame priemyslu a obchodu pri globálnej výmene tovarov prostredníctvom pozemnej, leteckej a námornej prepravy, zmluvnej logistiky a riadením dodávateľského reťazca. Integrovanú logistiku od DB Schenker nájdete na najdôležitejších križovatkách sveta, kde  tok tovaru vytvára efektívne spojenie medzi dopravcami.

Naše služby s pridanou hodnotou zabezpečujú hladký tok tovaru a efektívne dodávateľské reťazce optimalizované pre dosiahnutie úspechov. DB Schenker zastáva popredné miesta v automobilovom priemysle, technológiách, spotrebných tovaroch, logistike výstav a veľtrhov, špeciálnej preprave a logistike špeciálnych podujatí.

Zadajte nám dopyt

#WeKeepEuropeMoving,
s nami bude váš biznis  prosperovať!

Poskytujeme perfektnú logistiku – aj v dobe plnej náročných výziev

V čase opätovného obnovovania ekonomických aktivít v množstve krajín Európy prispôsobujeme naše služby vašim potrebám! Začínate opätovne rozbiehať vaše medzinárodné aktivity, alebo expandujete na nové trhy? Ponúkame vám silné a stabilné partnerstvo prostredníctvom najrozsiahlejšej prepravnej siete v Európe.

IČO platiteľa prepravy (povinné)

Vaše meno:

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Miesto nakládky (štát, mesto, PSČ):

Miesto vykládky (štát, mesto, PSČ):

Druh balenia:
europaletakartónbedňakontajneriné

Popis iného druhu balenia (pokiaľ ste označili ,,iné"):

Počet balení (colli) v zásielke (napr. paliet, balíkov, kontajnerov):

Rozmery zásielky dĺžka x šírka x výška v cm (ak zásielka obsahuje viacero balení/colli, uveďte rozmery každého a oddeľte ich čiarkou):

Hmotnosť celková (v kg):

Preferovaný termín nakládky:

Druh prepravy:
cestnánámornáleteckáželezničná

Špeciálne požiadavky (napr. vozidlo s hydraulickým čelom, nebezpečný tovar, expresná preprava, colnodeklaračné služby, poistenie tovaru, skladovanie, atď.): :