SEARCH:

“Rozhodujúci je komplexný prehľad”

Ak zákazník DB Schenker potrebuje poradiť s optimalizáciou logistických služieb, môže sa vždy obrátiť na svoju kontaktnú osobu. Pokiaľ potrebuje komplexnejšie poradenstvo, môže sa však obrátiť aj na  poradenskú spoločnosť DB Schenker Consulting. Linda Borgenstam, výkonná riaditeľka spoločnosti DB Schenker Consulting hovorí o podnikateľskom koncepte zo Švédska, ktorý je dostupný aj pre klientov z iných krajín.

Linda Borgenstam sa stala výkonnou riaditeľkou spoločnosti DB Schenker Consulting v roku 2015. Je presvedčená, že teraz prežívame fascinujúce časy v odvetví logistiky a hovorí: "Toto robí moju prácu vzrušujúcou a zaujímavou.“ Foto: DB Schenker

Linda Borgenstam sa stala výkonnou riaditeľkou spoločnosti DB Schenker Consulting v roku 2015. Je presvedčená, že teraz prežívame fascinujúce časy v odvetví logistiky a hovorí: “Toto robí moju prácu vzrušujúcou a zaujímavou.“
Foto: DB Schenker

Pani Borgenstam, aké boli dôvody pre založenie spoločnosti DB Schenker Consulting?

Cieľom bolo zhromaždiť profesionálov a odborníkov do jednej organizačnej jednotky. Ako dcérska spoločnosť sme subjekt nezávislý od existujúcich vzťahov so zákazníkmi DB Schenker a ich projektov, čo nám umožňuje získať nezaujatý, celistvý pohľad na jednotlivé procesy a hľadať tak nové inovatívne prístupy, ktorých výsledkom je skutočná a efektívna optimalizácia. Zároveň sme k DB Schenker dostatočne blízko a máme možnosť využívať technickú infraštruktúru spoločnosti, vrátane analytických nástrojov, ktoré sú dôležité pre našu prácu.

Kto sú vaši zákazníci a kto vám ich odporúča?

Naši klienti sú tak stredné ako aj veľké spoločnosti, ktoré pôsobia naprieč rôznymi odvetviami, od priemyselných až po stavebné či zdravotnícke firmy, alebo organizácie z verejného sektora. Náš súčasný tím pozostáva zo 16 špičkových konzultantov s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia projektov a manažérskeho poradenstva. Každý z nich sa špecializuje na jednu alebo viacero oblastí logistiky a riadenia dodávateľského reťazca. To nám umožňuje navrhovať riešenia, ktoré nielen dobre vyzerajú na papieri, ale sú skutočne životaschopné. V prípade potreby sa môžeme spoľahnúť aj na odborníkov z partnerských spoločností. Samozrejme, že spolupracujeme aj so zástupcami jednotlivých klientov. Práve oni nás ďalej odporúčajú svojim zákazníkom. To bol  vlastne aj jeden z dôvodov prečo vznikla naša spoločnosť –  takto dokážeme prilákať a udržať si kvalifikovaných pracovníkov a uvádzať na trh naše dlhoročné skúsenosti v rámci DB Schenker. V konečnom dôsledku to prináša prospech hlavne zákazníkom.

Akými problémami sa zaoberáte?

Spoločnosti nás oslovujú z rôznych dôvodov, či už sú to požiadavky trhu a jeho vývojové zmeny, alebo potreba optimalizácie nákladov, resp. požiadavky na navrhnutie optimálneho dodávateľského reťazca vzhľadom na zmeny a tempo vývoja podnikateľského prostredia a trhu. Spoločnosti, ktoré majú vysokú hodnotu ich viazaného kapitálu si nás najímajú, aby sme im navrhli funkčné optimalizácie riadenia zásob a možnosti zníženia kapitálu viazaného v celom dodávateľskom reťazci. Okrem toho navrhujeme zákazníkom s výrobnou logistikou efektívne skladové riešenia vrátane rozloženia regálov a skladových procesov. Ďalšie požiadavky sa môžu týkať optimalizácie dopravy a riadenia projektov.

Ako postupujete Vy a Váš tím?

Začíname prípravnou fázou, v ktorej zostavíme projektový tím a štartujeme proces získavania informácií priamo od klienta. Následne spúšťame fázu, kde si definujeme modelové štruktúry a nastavenia modelovacích nástrojov. Ďalším krokom je modelová a analytická fáza, v ktorej sa simulujú a analyzujú scenáre, identifikujú sa možné riešenia konkrétnych obchodných prípadov. Posledným krokom je odporúčanie, kde prezentujeme výsledky spolu s odporúčaniami najlepších riešení a potrebné nasledovné kroky. Tam, kde je to možné, najmä pri vývoji riešení dodávateľského reťazca, zohľadňujeme možnosti vyplývajúce z digitalizácie logistických procesov.

Keď hovoríme o zmenách v logistike v dôsledku digitalizácie: aký vývoj v tomto odvetví predpokladáte?

Okrem technologicky prelomových udalostí, akými sú autonómne vozidlá schopné samostatnej jazdy, či 3D tlačiarne, tu máme 4 významné témy formujúce logistiku a budú ju ovplyvňovať aj do budúcnosti. Hlavne budeme hovoriť o rýchlej urbanizácii, demografických a sociálnych zmenách, klimatických zmenách a nedostatku zdrojov a nakoniec posuny v globálnom rozložení ekonomickej sily. Takýto vývoj nevyhnutne zapríčiní vznik nových trhových hráčov, obchodných modelov a požiadaviek zákazníkov. Preto je pre poskytovateľa služieb, akým je aj DB Schenker a pre jeho zákazníkov, veľmi dôležité dôkladne analyzovať každú z týchto tém s cieľom identifikovať ich potenciálny vplyv na podnikanie. To predstavuje nové podnikateľské príležitosti, ale aj riziko pre súčasný spôsob podnikania, či dokonca jeho narušenie a potrebu rozvíjať nové stratégie. My samozrejme chceme byť pri tomto vývoji a prinášať zákazníkom tie najlepšie riešenia!

zdroj: www.logistics-newsfeed.com