SEARCH:
 

Colné služby

V čom sme najlepší

 • Profesionalita – široký tím odborníkov na colné služby
 • Rýchlosť – skrátené colné konanie už do 30 minúť
 • Priame a nepriame zastupovanie v colnom konaní
 • Zjednodušené colné konanie
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ponuka colných služieb

 • Zastupovanie v colnom konaní
 • Zabezpečenie colného dlhu
 • Zjednodušené postupy v colnom konaní
 • Tranzitné vyhlásenia T1
 • Zabezpečenie vybavenia povolenia pre osobitné colné režimy
 • Spracovanie a podávanie hlásení INTRASTAT

Priame zastupovanie

Na základe mandátnej zmluvy zabezpečíme colné konanie v režime voľný obeh, vývoz, pasívny zušľachťovací styk, aktívny zušľachťovací styk a tranzit.

 • Zásielka musí byť predložená na colnicu
 • Colné konanie trvá 2 – 4 hodiny
 • Fyzická kontrola tovaru
 • Deklarantom je príjemca/odosielateľ (právna zodpovednosť je na príjemcovi/odosielateľovi)

Nepriame zastupovanie

Na základe komisionárskej zmluvy zabezpečíme colné konanie v režime voľný obeh, vývoz  a tranzit zjednodušeným postupom.

Podmienky zjednodušeného colného konania:

 • Zásielka nemusí byť predložená na colnicu, musí však byť uskladnená v dočasnom colnom sklade DB Schenker Bratislava
 • Skrátené colné konanie – automatické prepustenie tovaru (na základe potvrdenia JCD)
 • Skrátené colné konanie trvá približne 30 minút
 • Bez fyzickej kontroly tovaru (fyzická kontrola tovaru v prípade požiadavky colného úradu)
 • Výnimky zo zjednodušeného colného konania sú vydávané colným úradom
 • Deklarantom je spoločnosť Schenker, s.r.o., ktorá na seba preberá v tomto konaní právnu zodpovednosť za všetky údaje uvedené v colnom vyhlásení

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, alebo e-mailovej adresy sk.dl.bts.cd@dbschenker.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR