SEARCH:

High-tech kamióny na diaľnici

DB Schenker a MAN uzatvorili prvé partnerstvo medzi logistickou firmou a výrobcom nákladných vozidiel za účelom vývoja prepojených konvojov a testovania ich využitia v reálnych prevádzkových podmienkach. Pozrite sa, ako to funguje! 

DB Schenker a MAN uzavreli partnerstvo týkajúce sa využívania high-tech kamiónov na diaľnici A9.  V prvej fáze spolupráce sa stanovia podmienky projektu a začne sa s praktickými skúškami. Už v roku 2018 plánujú spoločne prevádzkovať konvoj digitálne navádzaných kamiónov na diaľnici A9 medzi pobočkami i DB Schenker v Mníchove a Norimbergu. Druhá etapa bude zahŕňať využívanie autonómnych vozidiel pre DB Schenker v Norimbergu.

artikel_grafik_platooning_en-540x194

Tzv. „platooning“ je systém jazdy kamiónov v konvoji, pri ktorom idú za sebou v tesnej blízkosti aspoň dve vozidlá, ktoré sú navádzané pomocou asistenčných technológií a kontrolného systému. Všetky vozidlá konvoja sú vzájomne elektronicky prepojené formou komunikácie „auto-auto“. Prvé vozidlo konvoja určuje smer i rýchlosť a ostatné vozidlá v konvoji ho nasledujú v presne určenej vzdialenosti, cca desať metrov.  Primárnym cieľom tohto postupu je znížiť odpor vzduchu a tým dosiahnuť úsporu paliva až o desať percent za celý konvoj. Zníženie spotreby paliva tiež znižuje emisie oxidu uhličitého.

Joachim Drees, predseda výkonnej rady spoločnosti MAN SE a MAN Truck & Bus, zdôraznil výhody konvojov nákladných automobilov z hľadiska výrobcu vozidla: “Ide o skutočný prínos k bezpečnosti dopravy.  Ľudská chyba je bohužiaľ jedným z najčastejších príčin nárazov zozadu.  Elektronické prepojenie vozidiel v tomto smere predstavuje sľubný prístup k riešeniu problému. Jazda v konvoji prináša tiež  výrazné zníženie spotreby paliva a umožňuje oveľa efektívnejšie využívať dopravnú infraštruktúru.” Zároveň však zdôraznil, že je ešte potrebné vytvoriť dôležité predpoklady pre prijatie elektronicky prepojených konvojov za štandardný postup. “Či koncept môže byť realizovaný vo väčšom meradle bude závisieť do značnej miery na právnom rámci. MAN bude takýto systém ponúkať ako náhle pre to budú vytvorené právne podmienky. “

V prvej fáze projektu, DB Schenker a MAN Truck & Bus objasnia základné otázky pre skúšobnú prevádzku, identifikujú vhodné scenáre pre testovanie konvojov a definujú technologické a logistické požiadavky na zostavovanie konvoja. Ďalšia oblasť projektu bude zahŕňať zber potrebných údajov a ich využívanie výrobcom kamiónov aj logistickým špecialistom.Partneri sa tiež chcú pozrieť na priestor pre kombinovanie konvojov s inými digitálnymi službami, ako aj na otázky nákladov a potenciálnych úspor.

Projekt bude ďalej skúmať požiadavky, ktoré musia spĺňať vodiči konvojov, ako aj všeobecný vplyv tejto novej technológie na kamióny ako miesto výkonu práce v súčasnosti i budúcnosti. “Mnohé z týchto vecí sú stále ešte otázkami budúcnosti, ale chceme ich už dnes testovať a pomáhať tak túto budúcnosť formovať a poskytovať inšpiráciu a motiváciu,” hovorí Jochen Thewes, predseda správnej rady spoločnosti DB Schenker. „Chceme integrovať prepojené a automaticky navádzané vozidlá do našich logistických procesov a zistiť aké výhody – okrem úspory v spotrebe paliva – môžu mať pre našich zákazníkov a pre našu prevádzku.“

Zdroj:http://www.dbschenker.com/