SEARCH:

Sú 3D tlač, rozšírená realita či internet of things iba „módnymi výstrelkami“?

Šéf z oddelendbs_lab11ia digitalizácie a inovácií v DB Schenker tvrdí, že niektoré nástroje sa dajú efektívne využívať už dnes, kým iné ešte vyžadujú ďalší vývoj a prípravu. 

Experti z DB Schenker a z Fraunhoferovho inštitútu pre materiálové toky a logistiku IML spolupracujú v podnikateľskom laboratóriu pre logistiku a digitalizáciu na riešeniach budúcnosti. Markus Sontheimer, riaditeľ oddelenia digitalizácie a inovácií v spoločnosti Schenker AG,  vníma doterajší vývoj spoločného pracoviska, ktoré začalo fungovať začiatko roka 2015, ako veľký úspech. Výhodou spolupráce vedcov a ľudí z logistickej praxe je predovšetkým možnosť rýchlo nasadiť vyvíjané prototypy do ostrej prevádzky.

“V princípe ide o spoluprácu pri vývoji prototypov v inovatívnych odvetviach a nazbieranie skúseností s využitím nových digitálnych technológií a biznis modelov v krátkom čase. Riešenia, ktoré sa osvedčia vo fáze prototypu sa následne môžu rýchlo preniesť aj do iných oblastí využitia.” hovorí profesor Boris Otto, Riaditeľ pre informačný manažment a výrobu vo Fraunhoferovom inštitúte pre materiálové toky a logistiku IML.

Markus Sontheimer sa vyjadril, že otázka využiteľnosti konkrétnych technológií  v praxi je pre DB Schenker mimoriadne dôležitá: “Výskumom v laboratóriu  sa snažíme zodpovedať aj to, ktoré technológie môžeme využiť k nášmu prospechu už dnes a ktoré ešte potrebujú ďalší vývoj. S ktorými procesmi a biznis modelmi  vieme nové technológie najlepšie prepojiť a vytvoriť maximálnu pridanú hodnotu pre nás i zákazníkov? V niektorých otázkach už máme jasno, v iných výskum zatiaľ iba naberá na obrátkach.

3D tlač v DB Schenker

3D tlač v DB Schenker

Vyvinuli sme napríklad koncept využitia 3D tlačiarní v dodávateľských reťazcoch. V budúcnosti budeme ako logistický špecialista zvažovať, ktoré produktové súčiastky je potrebné držať na sklade v logistických centrách a ktoré bude možné vyrábať na požiadanie zákazníka na 3D tlačiarni. Apropo, momentálne je výhodné prepravovať 3D tlačiarne a materiál pre ne zo zámoria do Európy.”

Optimalizácia na jedno kliknutie

Softvér optimalizujúci využitie priestoru vo vozidlách

Softvér optimalizujúci využitie priestoru vo vozidlách

“Ako naložiť čo najviac tovaru do čo najmenšieho počtu vozidiel? Poskladať túto skladačku býva dosť náročné. Pomôcť môže softvér, ktorý riešenie vygeneruje kliknutím, pričom stále ponecháva dispečerom možnosť posúdiť a vylepšiť navrhnuté riešenie. Softvérová podpora a ochota experimentovať  tak vedú k lepšej utilizácii za kratší čas,“ opisuje M. Sontheimer ďalšie z  vyvíjaných riešení.

Inovatívny skladový softvér

Roboty využívané v skladoch na vychystávanie tovaru

Roboty využívané v skladoch na vychystávanie tovaru

“Ďalší softvér, ktorý sme spolu s inštitútom nedávno vyvinuli, dokáže predvídať kedy budú zásielky, doručované na sklad, meškať. Okrem predikovania vie softvér aj navrhovať riešenia na elimináciu záťažových situácií – napríklad tým, že upraví smeny zamestnancom skladu.

Proces vývoja prototypu zahŕňa okrem iného aj napĺňanie databázy údajmi ako sú informácie o premávke, plány dovoleniek a sviatkov, ako aj informácie o stave zásob.

Výsledkom úspešného testovania by mala byť schopnosť rýchlejšie informovať zákazníkov o odchýlkach a minimalizácia dopadov vďaka bleskovým reakciám. Začiatkom jesene plánujeme nasadiť pilotnú verziu softvéru do prevádzky a čo najrýchlejšie ju implementovať vo vybraných skladoch zmluvnej logistiky,” uzatvára M. Sontheimer.