SEARCH:

V Paríži jazdíme ekologicky

Skupina DB opäť zvýšila métu, ktorú chce dosiahnuť v znižovaní produkcie emisií – do roku 2030 chce znížiť produkciu skleníkových plynov na polovicu v porovnaní s rokom 2006.  Logistická divízia DB Schenker hrá v tomto záväzku dôležitú úlohu. 

DB Schenker je v skupine DB zodpovedný za produkciu takmer 2/3 emisií, preto hrá tento záväzok kľúčovú rolu pri dosiahnutí stanoveného spoločného cieľa. Už na začiatku roka 2017 sa logistická spoločnosť podujala rásť do roku 2030 pri nulovom náraste produkcie emisií. Vzhľadom na to zvýšila svoje ročné environmentálne ciele o 3% pre cestnú a leteckú prepravu. Ďalšie znižovanie emisií je plánované aj v námornej preprave, i keď treba povedať, že v tomto smere už DB Schenker dosiahol 62%-né zníženie emisií na TEU/km v porovnaní s rokom 2006.

Za približne 95% emisií v spoločnosti DB Schenker sú zodpovední jej subdodávatelia, ktorých je v celosvetovom meradle približne 40 000. Aby bola spoločnosť schopná tieto emisie znížiť, podporuje svojich partnerov rôznymi kampaňami, či už na úrovni celej siete alebo prostredníctvom lokálnych projektov – napríklad testovaním nových technológií alebo asistenciou pri získavaní podporných prostriedkov.

V Paríži napríklad spoločnosť DB Schenker France predstavila projekt e-mobility pre doručovanie a vyzdvihovanie zberných zásielok. „Spustením tohto programu sme sa stali jednou z prvých spoločností, poskytujúcich uhlíkovo neutrálnu mestskú logistiku,“ hovorí Tariel Chamerois, Sustainability Manager v DB Schenker France a viceprezident asociácie CLECAT.

Zaujímavá je aj iniciatíva DB Schenker vo Švédsku, kde má spoločnosť v prevádzke približne 800 vozidiel jazdiacich na biopalivo, čím znížila spotrebu nafty asi o tretinu.

“Najväčšou výzvou bude pokračovať v znižovaní využívania fosílnych palív. V pozemnej preprave je cieľ jasný – využívanie železničnej prepravy aj na interkontinentálnej úrovni môže pomôcť presmerovať časť tovaru z lietadiel a lodí. Tlak je aj na podporu inovácií a dostupné sú rôzne dotácie, ktoré podporujú „zelené“ projekty. Avšak pri leteckej a námornej preprave sú potrebné nové technológie, ktoré sú v súčasnosti len v plienkach, hovorí  Andrea Dorothea Schoen, Carbon Controller a riaditeľka programu na ochranu klímy v DB Schenker. “V tomto smere je dôležité, aby všetky zložky dodávateľských reťazcov úzko spolupracovali so zákonodarcami.“