SEARCH:

Extrémne vysoké ceny a nedostatok kapacít v námornej preprave. Čo je za tým a na čo sa musia exportéri pripraviť?

Od januára tohto roku prechádza trh námornej prepravy mimoriadne ťažkým a chaotickým obdobím. Európsky exportéri čelia nedostatku prepravných kapacít, rapídne rastúcim cenám a výrazným meškaniam. Akým smerom sa bude situácia uberať v blízkom období?

Felix Miletich, manažér oddelenia leteckých a námorných prepráv v DB Schenker na Slovensku

Felix Miletich, manažér oddelenia leteckých a námorných prepráv v DB Schenker na Slovensku

Súčasný stav na trhu námornej prepravy predpovedal Felix Miletich, ktorý riadi oddelenie leteckej a námornej prepravy v DB Schenker na Slovensku, už minulý rok. „Lodiari boli pod extrémnym tlakom a mimoriadne nízke marže sa prejavovali v podobe zlých finančných výsledkov. Krach spoločnosti Hanjin bol prvým varovaním z trhu poukazujúcim na to, že žiaden lodiar nie je dosť veľký na to, aby nemohol padnúť,“ povedal k aktuálnemu vývoju na trhu.
Už v poslednom kvartáli minulého roka sa lodiarom vplyvom rôznych okolností začalo dariť presadzovať vyššie ceny v importe. S Čínskym novým rokom, ktorý každoročne znamená rušenie plavieb, sa situácia vyhrotila. Keďže je momentálne export z Európy nad očakávania silný, prejavil sa rapídny pokles kapacít omnoho výraznejšie v exporte ako v importe. Dôsledkom zníženia kapacít približne na tretinovú úroveň sú výrazné meškania, kontajnery čakajúce v prístavoch aj 3-4 týždne a mimoriadne vysoké ceny na všetkých exportných trasách.

Dramatické zvýšenie cien v exporte

Nehovoríme pritom o dvojnásobnom zvýšení cien ale o päť-, sedem-, či až desaťnásobnom navýšení v porovnaní s úrovňou z minulého roka.

Táto situácia sa týka všetkých exportných trhov i keď najväčšie problémy sú pochopiteľne na najvyťaženejších trasách, ako napríklad Európa – Ďaleký Východ. Miletich hovorí aj o špecifickej situácii v prístave Koper, odkiaľ odchádza na Ďaleký východ jediná priama linka. „Dopravcovia, ktorí ju prevádzkujú, si sú vedomí svojho silného postavenia. Klienti síce môžu objednať prepravu aj u iného dopravcu ale prekládkové prístavy sú momentálne preplnené a operujú s až štvortýždňovými meškaniami.“

Za súčasným stavom trhu možno vidieť aj neustále prebiehajúcu konsolidáciu trhu. Od prvého apríla budú už na trhu fungovať iba tri aliancie, čo povedie k ešte väčšej sile lodiarov.

Bublina nízkych cien praskla a ohrozuje medzinárodný export

Problém s cenami a kapacitami je najvypuklejší pri trasách do Číny a Indie.

Problém s cenami a kapacitami je najvypuklejší pri trasách do Číny a Indie.

Pre európskych exportérov znamená súčasná situácia tvrdé precitnutie.  Keďže v minulosti boli snahy lodiarov o zvýšenie cien neúspešné, väčšina firiem pri plánovaní rozpočtu na rok 2017, nebrala signály z trhu o blížiacom sa obrate, do úvahy. Finančné problémy lodiarov však boli predzvesťou toho, že bublina likvidačne nízkych cien musí čoskoro prasknúť.

Ani zákazníci, ktorí majú zo začiatku roka dohodnuté nízke ceny priamo s lodiarmi, sa dnes na svoje kontrakty nemôžu spoľahnúť. Miletich za týmto konaním nevidí nič, čo by sa nedalo očakávať. „Lodiari vplyvom rôznych faktorov získali možnosť určovať ceny, a to po prvý krát po niekoľkých rokoch. Netreba sa čudovať, že túto situáciu využívajú na maximalizáciu zisku. Robia iba to, čo každá firma – využívajú klasické nástroje trhu, ako je dopyt a ponuka.

Aj keď s istotou nevieme povedať, čo prinesie budúcnosť, robíme predikcie vývoja a zákazníkov o nich informujeme. Preto sme v niektorých veľkých výberových konaniach na začiatku roka nepristúpili na sadzby, ktoré boli navrhnuté našimi konkurentmi. Vedeli sme, že ceny, ktoré majú ďaleko od trhovej úrovne nebude možné udržať a že by sme za ne nedokázali klientom zabezpečiť požadovanú úroveň kvality.“ V súčasnosti sa tento prístup ukazuje ako správny, pretože  špedičné firmy, ktoré nastavili zmluvné ceny prehnane nízko, dostávajú seba i svojich klientov do nepriaznivej situácie. Buď môžu zvýšenie cien absorbovať, čo si však vyžaduje veľkú finančnú silu a v dlhodobom horizonte nie je udržateľné alebo príde k nevyhnutnému a rapídnemu zníženiu kvality služieb.

Miletich však tvrdí, že dlhodobých kontraktov nie je veľa. Medzi malými a strednými firmami je to skôr výnimka. „Zákazníci sa v posledných rokoch od dlhodobých kontraktov odkláňali k dopytovaniu cien na báze jednotlivých prepráv. Aj toto správanie bolo jedným z dôvodov výkyvov a nestability, ktorú sme na trhu pozorovali. Teraz sú však dopytujúci zákazníci v porovnaní s firmami, ktoré majú dlhodobé kontrakty, v značnej nevýhode.“

Je železnica alternatívou?

Železnica ponúka zaujímavé prepravné časy a ceny nižšie než pri leteckej preprave. Nevýhodou je však obmedzená kapacita.

Železnica ponúka zaujímavé prepravné časy a ceny nižšie než pri leteckej preprave. Nevýhodou je však obmedzená kapacita.

Exportérom v súčasnej situácii pomôže iba prechod od krátkodobému k stredno- a dlhodobému plánovaniu. „Ak zákazníci nemajú dostatočnú časovú rezervu, sú vo veľmi zlej pozícii a zrejme budú musieť hľadať iné prepravné riešenia, ktoré môžu byť výrazne drahšie,“ hovorí Miletich. Ani ochota zaplatiť za námornú prepravu viac však nemusí byť zárukou, že sa kontajner dostane na palubu. Preto by firmy mali začať plánovať svoje prepravy a zadávať objednávky v oveľa väčšom časovom predstihu.

Určitou alternatívou môže byť pre exportérov letecká alebo kombinovaná preprava. Situácia v námornej preprave sa však už prejavuje aj na cenách a kapacitách leteckej prepravy. Železnica je ďalšou z možností, s prepravnými časmi okolo 16-20 dní z Európy do Číny a cenou výrazne nižšou ako pri leteckej preprave, sa javí ako zaujímavý variant. Zásadným problémom je obmedzená kapacita železníc, ktorú nie je možné jednoducho navýšiť.

Súčasná situácia bude mať veľký dopad na všetky prepravné módy, na celú ekonomiku a na ceny na medzinárodných trhoch. Môžeme iba dúfať, že sa  lodiarom, špeditérom a zákazníkom podarí nájsť v otázke cien zlatú strednú cestu. To by mohlo prispieť k vyššej predvídateľnosti trhu, možnosti plánovať kapacity a zníženiu neistoty na strane špeditérov i lodiarov. Ak by k tomu prišlo, je možné, že by sa trh námornej prepravy opäť vrátil do pokojných vôd, v ktorých bol pred niekoľkými rokmi,“ uzatvára Miletich.