SEARCH:

Poznáte dodacie podmienky?

Pod názvom dodacie podmienky, dodacie doložky alebo Incoterms sa chápu medzinárodné pravidlá presne vymedzujúce zodpovednosť kupujúceho a predávajúceho pri dodaní tovaru. Poznať ich je pri medzinárodnom obchode mimoriadne dôležité, pretože upravujú kto a v akej fáze prepravy znáša náklady a preberá riziko s ňou spojené.

Medzinárodné obchodné doložky Incoterms neupravujú prechod vlastníckych práv k tovaru ani neplatia automaticky. Musí na ne teda odkazovať zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri použití doložiek INCOTERMS v obchodnej zmluve je potrebné odkázať aj na rok ich vydania.  Revízia z roku 2010 obsahuje 11 položiek, ktoré sa delia na dve dve skupiny podľa druhu dopravy – pravidlá platné pre všetky typy prepravy a pravidlá platné výlučne pre námornú prepravu.

Výlučne pre námornú prepravu platia 4 doložky: FAS, FOB, CFR a CIF.

Výlučne pre námornú prepravu platia 4 doložky: FAS, FOB, CFR a CIF.

Ktoré doložky sa využívajú najčastejšie?

Pri cestnej preprave sa najčastejšie stretávame s využitím doložky EXW alebo Ex Works (zo závodu) – pri jej uplatnení kupujúci hradí prepravu už zo závodu predávajúceho a rovnako od odovzdania tovaru dopravcovi nesie za tovar zodpovednosť. Pre kupujúceho je táto doložka výhodná najmä preto, že si môže sám dojednať prepravu a má tak pod kontrolou prepravné náklady i ďalšie aspekty prepravy.

Pri námornej preprave sa v  praxi sa napríklad pri preprave zo zámorských destinácií stáva, že kupujúci kúpi tovar povedzme v Číne pod dodacou podmienkou CFR, pretože je lacnejší, ako tovar pod podmienkou FOB. V čom je háčik? Pri dodacej podmienke CFR (Cost and Freight) znáša predávajúci náklady aj na námornú prepravu, až do dohodnutého prístavu doručenia. Lokálne poplatky však predávajúci následne prenesie na kupujúceho a ak kupujúci chce aby mu lodiar vydal tovar, nemá veľa možností vyjednávania o cene. Bez potvrdenia o úhrade všetkých poplatkov  totiž lodiar nevydá kupujúcemu tovar. A to znamená zdržanie, komplikácie a aj rastúce náklady za skladovanie tovaru. V prípade, že sa dohodnete na dodacej podmienke CFR, preverte si s predávajúcim vopred celkovú cenu prepravy a až potom odsúhlasujte obchod.

V tomto smere je výhodnejšie využiť dodaciu podmienku FOB (Free on Board), pri ktorej náklady na prepravu i zodpovednosť za tovar znáša kupujúci. Znamená to, že si môže sám vybrať prepravnú spoločnosť, ktorá mu ponúkne najvýhodnejšie podmienky a nie je „rukojemníkom“ predávajúceho.

Význam jednotlivých doložiek prehľadne vysvetľuje tabuľka, ktorú si môžete stiahnuť tu: INCOTERMS 2010.

Pomôcť vám môže aj preklad jednotlivých dodacích podmienok do slovenčiny:

 • EXW Ex Works – Zo závodu (dohodnuté miesto)
 • FCA Free Carrier – Vyplatené dopravcovi (…dohodnuté miesto)
 • CPT Carriage Paid to – Preprava platená do (dohodnuté miesto určenia)
 • CIP Carriage and Insurance Paid to – Preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)
 • DAT Delivered at Terminal  –  S dodaním na terminál (dohodnuté miesto). Predávajúci v tomto prípade znáša náklady i riziko až po menovaný terminál, vrátane vykládky z dopravného prostriedku.
 • DAP Delivered at Place – S dodaním na miesto určenia. Predávajúci v tomto prípade znáša náklady i riziko až po dohodnuté miesto určenia, pripravené na vykládky z došlého dopravného prostriedku.
 • DDP Delivered Duty Paid – S dodaním, vyplatené clo
 • FAS Free Alongside Ship – Vyplatené k boku lode (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB Free on Board – Vyplatené na loď (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • CFR Cost and Freight – Náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
 • CIF Cost, Insurance and Freight – Náklady, poistenie a prepravné (dohodnutý prístav určenia)

V prípade, že potrebujete poradiť s výberom vhodnej dodacej podmienky, obráťte sa na našich zamestnancov, radi Vám pomôžu.