SEARCH:
Maratón mieru v košiciah a sponzor DBSchenker

Logistika Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach opäť v našej réžii

DB Schenker má bohaté skúsenosti nielen v oblasti prepravy tovarov, ale aj zabezpečovania kompletnej a náročnej logistiky na športových podujatiach. Na medzinárodnej úrovni sú to napríklad Olympijské hry, Majstrovská sveta vo futbale FIFA alebo Majstrovská sveta v ľadovom hokeji. Na Slovensku je DB Schenker už 7 rokov partnerom Medzinárodného maratónu mieru, ktorý patrí medzi najmasovejšie športové akcie v našej krajine. A úloha zabezpečenia logistiky na košickom maratóne bola našej spoločnosti zverená aj tento rok.

93. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bude v organizačnej rovine azda tým najnáročnejším. Rok čo rok sa totiž zvyšuje počet registrovaných účastníkov a aktuálny ročník pravdepodobne opäť zlomí rekord. So zvyšujúcim sa počtom súťažiacich sa samozrejme zvyšujú aj nároky na logistiku, keďže je nevyhnutné všetko potrebné pripraviť pre väčší počet ľudí než predchádzajúci rok. Na porovnanie, od roku 2009, kedy sa spoločnosť DB Schenker stala partnerom Medzinárodného maratónu mieru, sa zvýšil počet bežcov z približne 5 000 na aktuálne očakávaných 12 000.

V rámci príprav na tento maratón zabezpečujeme kompletnú logistiku všetkého vybavenia. A to od jeho dohodnutia, vyzdvihnutia, prepravy až po doručenie na miesto. Takisto v našej réžii prebieha aj náročná vykládka zásielok na základe požiadaviek organizátora, často navyše v obmedzených priestorových a časových podmienkach. Celá akcia je totiž situovaná do centra Košíc, preto musí byť všetko dokonale naplánované a načasované. Pri našej práci využívame aj ťažkú techniku, keďže súčasťou zásielok sú aj nadrozmerné náklady, najmä pódiá.

Logistika na športové podujatia

Prípravy na tohtoročný maratón sa pre DB Schenker začali skôr než po iné roky, už v priebehu leta, a to z dôvodu zaradenia do nášho balíka služieb pre túto akciu aj medzinárodnú námornú prepravu. Konkrétne z Číny.

Zložitý logistický postup si žiada skúseného partnera

Náročnosť celého logistického postupu je dôvodom, prečo je táto úloha zverená už niekoľký rok po sebe práve spoločnosti DB Schenker. Potvrdzuje to aj riaditeľ pretekov, pán Branislav Koniar, ktorý hodnotí spoluprácu s DB Schenker, skúseným partnerom v oblasti logistiky, ako dobrý krok pre svetovo preslávený Medzinárodný maratón mieru.