SEARCH:

Presne načasovaná logistika výletných lodí

DB Schenker v USA predstavil nový špeciálny produkt – zásobovanie výletných lodí. Súčasťou ponuky medzinárodnej logistiky pre tieto plaviace sa luxusné hotely je skladovanie rýchlo sa kaziaceho tovaru, od chladených potravín a nápojov po javiskové kostýmy účinkujúcich v zábavných programoch.

Hoci výletné lode sú čosi ako luxusné hotelové rezorty, ich zásobovanie je o dosť komplikovanejšie ako zásobovanie bežných hotelov. Loď sa totiž presúva z miesta na miesto a v prístavoch kotví iba obmedzený čas. Navyše, sú tu aj obmedzenia týkajúce sa veľkosti, tvaru a hmotnosti zásielok, ktoré môžu byť doručené na palubu lode. Ak sú zásoby dodané neskoro alebo v nesprávnom množstve, môže to negatívne ovplyvniť zážitok hostí na palube a teda aj reputáciu a ziskovosť výletnej linky.  Logistika preto musí byť mimoriadne presne načasovaná v súľade s plánom plavby.

Ako doplnkový servis ponúka DB Schenker napríklad aj optimalizáciu IT systémov v celom dodávateľskom reťazci prevádzkovateľov lodí. „Vďaka našim rozsiahlym logistickým skúsenostiam a zdrojom, ktoré máme k dispozícii, sa cítime byť v pozícii experta schopného splniť veľmi špecifické výzvy spojené so zabezpečovaním logistiky pre stále sa rozvíjajúci segment výletných plavieb,“ povedal Philippe Gilbert, Regional CEO, DB Schenker Americas.

Viac informácií o logistike výletných lodí sa dočítate na stránke DB Schenker USA.