SEARCH:

Metódy dodávok na linku JIT / JIS

V automobilovom priemysle sa využívajú rôzne koncepty riadenia výroby a dodávok. Dvoma z nich sú aj koncepty Just in Time (JIT) a Just in Sequence (JIS).  Pri oboch konceptoch ide o zvyšovanie efektivity výroby a znižovanie plytvania zdrojmi vo výrobe.

Základnou myšlienkou oboch konceptov je výroba na základe požiadaviek zákazníka a dodávky komponentov na linku v potrebnej kvalite, množstve a čo možno najneskôr – tak, aby bol produkt vyrobený tesne predtým, než ho klient požaduje.

Tento výrobný systém vychádza z filozofie Henryho Forda, ktorý na podobnom koncepte pracoval pri realizácii sériovej výroby automobilov. Na položené základy v 60. rokov dvadsiateho storočia nadviazala vo svojom výrobnom programe Toyota, priekopník v zefektívňovaní výroby. Dnes na koncepte JIT/JIS fungujú prakticky všetky automobilky a aj mnohé výrobné firmy mimo automobilového priemyslu.

Aký je rozdiel medzi JIS  a JIT?

Just in Sequence (JIS) je princíp dodávok vychádzajúci z konceptu JIT, ale s tým rozdielom, že komponenty sú vo všetkých fázach dopravy usporiadané tak, ako budú potrebné v procese montáže a výroby. Takéto sekvencovanie ešte znižuje čas potrebný na manipuláciu s tovarom.   Dodávateľ teda musí poznať plán výroby a jeho postupnosť a podľa toho usporiadať zásielky na prepravu do výroby.

Výhody zavedenia JIT/JIS konceptu do výroby

just in time - automotiveVďaka plynulému chodu výroby a minimalizácii plytvania sa zvyšuje produktivita výroby. Skracujú sa manipulačné časy, časy potrebné na nastavovanie výrobnej linky a prípravu výroby. Tým klesá doba výroby, náklady na variabilitu produkcie a  firma je schopná efektívne vyrábať aj malé výrobné dávky a pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. A to je v dnešnej dobe výroby na základe konkrétnej objednávky zákazníka, nevyhnutnosťou.

Tiež sa minimalizujú skladové zásoby a kapitál v nich viazaný, pretože komponenty sú do výroby dodávané až vtedy, keď sú potrebné. Tým sa nielen uvoľní priestor vo výrobe ale úspora je dosiahnutá aj tým, že firma objednáva výlučne ten tovar, ktorý sa využije.

Je možné,  že zavedením konceptov JIT/JIS stúpnu náklady na dopravu, keďže koncepty si vyžadujú dodávky v menších množstvách a spravidla i niekoľko krát denne. Aj v tomto smere však existujú možnosti optimalizácie „V Nemecku riadi DB Schenker distribučné centrum pre výrobný závod úžitkových áut značky VW. S cieľom zrýchliť a zefektívniť prepravu komponentov z distribučného skladu do výroby, sme pre klienta postavili 360 m dlhý most medzi výrobnou halou a skladom. Elektrický vláčik, ktorý po moste premáva, denne absolvuje približne 900 ciest, ktorými eliminuje asi 130 jázd distribučnými autami. Výrazne sa tým zvýšila kvalita a efektivita sekvencovania a skrátil čas potrebný na doručenie dielov do výroby,“ hovorí logistický riaditeľ spoločnosti DB Schenker na Slovensku, Milan Láni.

Schopnosti dodávateľov sú alfou a omegou

Zavedenie konceptu JIT/JIS je  závislé na flexibilite a rýchlych reakciách dodávateľov. Veľké komponenty alebo celé moduly, pri ktorých automobilový priemysel dáva zákazníkovi možnosť výberu, musia do automobilky prichádzať presne vtedy, keď nastane čas ich montáže. Kompletizovať sa teda musia v tesnej blízkosti automobilky a dodávať v krátkych časových intervaloch, väčšinou do hodiny. „Základnou filozofiou výrobcov automobilov je presunúť všetky činnosti, ktoré neprinášajú hodnotu na dodávateľov. Nedržia napríklad zbytočné zásoby a  otázku skladovania presúvajú na svojich dodávateľov. Preto vznikajú logistické parky prakticky „za plotom“ automobiliek,vysvetľuje Láni. Hľadáte priestor v tesnej blízkosti automobilky JLR? Kliknite sem!

Dodávatelia sa musia podriadiť požiadavkám odberateľa aj v ostatných ohľadoch  – či už ide o využívanie štandardizovaných prepraviek, obalových materiálov, termínu doručenia, či poradia, v akom sú komponenty dodávané alebo ukladané do priestoru vozidla.

Ak chcú dodávatelia tlak automobiliek na efektivitu zvládnuť, automobillogistiknemajú inú možnosť, ako tiež začať fungovať na základe „štíhlych“ princípov a preniesť požiadavky aj ďalej, na svojich subdodávateľov. „Pre JIS/JIT dodávateľov automobiliek je mimoriadne dôležitý výber dopravného a logistického partnera. Spoľahlivosť a presnosť je totiž pri dodávkach na linku kľúčová. Logistický partner pritom môže prevziať na seba aj ďalšie činnosti, ako napríklad balenie, štítkovanie, kontrolu kvality, či dokonca montovanie niektorých dielcov alebo servisné činnosti,“ hovorí Láni o rozširovaní ponuky služieb logistických firiem.

Kľúčové aspekty zavedenia JIT/JIS

  • Koncepty JIT/JIS sa využívajú predovšetkým v sériovej výrobe a tam, kde je zaistený odber výrobkov. Výrobky môžu byť prispôsobené prianiu zákazníka ale je dôležité, aby ich priebežná doba výroby musí byť podobná a výrobky modulárne.
  • Koncept JIT je vhodné zaviesť iba vtedy, ak firma vie, že to, čo vyrobí i predá, resp. vyrába produkty na objednávku.
  • Zásadným je tiež vzťah s dodávateľmi, ktorí musia spĺňať vysoké nároky na flexibilitu a samozrejme aj kvalitu.
  • Podnik, ktorý chce zaviesť systém JIT/JIS, musí byť umiestnený tak, aby v jeho blízkosti bolo možné zriadiť dodávateľské alebo konsignačné sklady, z ktorých budú prebiehať dodávky na linku.
  • Aj priestory firmy, ktorá pracuje na systéme dodávok JIS/JIT musia byť navrhnuté s ohľadom na elimináciu zbytočných činností. Správnym rozvrhnutím priestoru sa napríklad minimalizujú presuny z vykládkových rámp na výrobnú linku.
  • Vzhľadom na vysoké náklady za zastavenie výrobnej linky je kľúčovým aspektom pri koncepte JIT/JIS je spoľahlivý dopravný a logistický partner – a to ako pre výrobnú fabriku, tak i pre dodávateľov, ktorých v prípade nedodania tovaru čakajú vysoké pokuty.

S dodávaním JIT a JIS máme množstvo skúseností – neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o spoluprácu