SEARCH:
TEU

Kontajnery používané v námornej preprave

Ak využívate námornú prepravu určite sa vám zíde praktický prehľad najrozšírenejších a najbežnejších námorných kontajnerov zodpovedajúcich norme ISO 668. V prehľadnej tabuľke sú uvedené vnútorné rozmery kontajnerov, rozmery dverného otvoru i použitie kontajnerov.

Kontajnery sa používajú ako prepravné jednotky a dajú sa využiť ako v námornej, tak i v intermodálnej preprave. Štandardizované rozmery kontajnerov a ich technická unifikácia zjednodušuje a zrýchľuje manipuláciu s veľkým objemom prepravovaného tovaru a vedie k celkovému zefektívneniu prepravy. Jednoduchšia je aj prekládka napr. z kontajnerovej lode na železničný vagón alebo na nákladný automobil.  Kontajnery je možné stohovať na kontajnerových lodiach a v kontajnerových prekladiskách v niekoľkých vrstvách na sebe, čím je možné používať aj manipulačnú techniku určenú pre prekladanie a manipuláciu s kontajnermi.

Základom pre označovanie objemu lodí je jednotka TEU – twenty feet equivalent unit. Je to zároveň základný rozmer kontajnera ISO 1C, t.j. 20 stopového kontajnera.

kontajnery-01Parametre námorných kontajnerov, uvádzané v metroch.

Typ kontajnera Šírka dverného otvoru Výška otvoru Strešný otvor Vnútorná dĺžka Vnútorná šírka Vnútorná výška Použitie
20’ Box (ISO 1C) 2,28 – 2,32 2,27 – 2,29 5,88 – 5,90 2,33 – 2,35 2,36 – 2,39 Štandardný tovar
40’ Box 2,28 – 2,33 2,27 – 2,29 11,96 – 12,00 2,33 – 2,35 2,36 – 2,39 Štandardný tovar
40’ High Cube 2,28 – 2,34 2,58 – 2,59 12,00 – 12,02 2,33 – 2,35 2,67 – 2,69 Štandardný tovar
20’ Reefer 2,26 – 2,28 2,20 – 2,22 5,42 – 5,48 2,26 – 2,29 2,21 – 2,23 Tovar vyžadujúci kontrolovanú teplotu
40’ Reefer 2,26 – 2,29 2,17 – 2,20 11,56 – 11,57 2,26 – 2,29 2,20 – 2,20 Tovar vyžadujúci kontrolovanú teplotu
40’ Reefer Cube 2,26 – 2,29 2,40 – 2,43 11,56 – 11,60 2,26 – 2,29 2,48 – 2,51 Tovar vyžadujúci kontrolovanú teplotu
20’ Open Top 2,28 – 2,33 2,27 2,21 x 5,43 5,88 – 5,90 2,33 – 2,34 2,35 Tovar s nadmernou nakladacou výškou, nutnosť nakládky zhora
40’ Open Top 2,28 – 2,34 3,27 2,21 x 11,58 11,96 – 12,03 2,33 – 2,35 2,35 – 2,38 Tovar s nadmernou nakladacou výškou, nutnosť nakládky zhora
20’ Hardtop 2,34 2,28 5,89 2,34 2,38 Ťažký tovar
40’ Hardtop 2,34 2,29 12,02 2,34 2,39 Ťažký tovar
20’ Flat 5,7 2,26 2,24 Ťažký a široký tovar
40’ Flat 11,83 2,22 1,98 Ťažký a široký tovar
20’/40’ Platform 6,06 / 12,19 2,44 Ťažký a široký tovar
20’ Ventilated 2,34 2,29 5,99 2,32 2,39 Tovar vyžadujúci čerstvý vzduch
20’/40’ Insulated 2,29 2,07 5,72 / 11,84 2,29 / 2,29 2,01 / 2,12 Tovar vyžadujúci kontrolovanú teplotu
20’ Bulk 2,34 2,29 5,93 2,36 2,34 Sypký tovar