SEARCH:

Masívny prepravný projekt si vyžiadal prebudovanie prístavu

Malý rybársky prístav Burullus v Egypte sa premenil na cieľovú základňu pre 100,000 tonový náklad komponentov na stavbu novej elektrárnespoločnosti Siemens AG. Obrovské trajekty postupne privážali jednotlivé segmenty elektrárne, ktorá bude patriť medzi najväčšie na svete.

Do egyptského burullus-2-pier-datamesta Burullus, kde spoločnosť Siemens AG stavia jednu zo svojich troch elektrární, prepravil DB Schenker počas 14 mesiacov približne 100,000 ton nákladu v objeme 400 000 m3. Keďže išlo o mimoriadne náročný projekt, ktorý musel byť zrealizovaný v rekordne krátkom čase a teda pri minimálnej možnej miere rizika, bolo potrebné siahnuť pri plánovaní logistiky aj po netradičných riešeniach.

„Hlavnou výzvou bolo navrhnúť čo najlepší koncept prepravy najťažších kusov tak, aby všetko prebehlo bezpečne, hladko a včas. Burullus leží v odľahlej časti delty Níla, na pobreží Stredozemného mora a infraštruktúra absolútne nevyhovovala preprave takýchto rozmerov. Možnosťou bolo vyzdvihnúť komponenty v prístavoch Alexandria alebo Damietta ale následná cestná preprava nákladu s váhou vyše 650 ton bola prakticky nemysliteľná – najmä vzhľadom na nutnosť križovať množstvo mostov ponad Níl. Z tohto dôvodu sme prijali rozhodnutie upraviť neďaleký rybársky prístav Burullus, z ktorého je vzdialenosť na miesto výstavby iba 16 km – čo je o 100 km bližšie ako z Alexandrie a o 150 km bližšie ako z prístavu Damietta,“ hovorí o projekte Günter Gauls, Senior Project Manager Global Projects v spoločnosti DB Schenker

burullus-3-pier-dataV rámci prebudovania prístavu bolo napríklad potrebné  zväčšiť jeho hĺbku až o 5,5 metra, vystužiť nakladacie móla, zabezpečiť sklady na prekládku, vybudovať prístupové cesty a v neposlednom rade zabezpečiť 600 tonový žeriav, ktorý prekladá jednotlivé časti elektrárne na špeciálne prepravné vozy.

„Veľkou výhodou tohto konceptu v porovnaní s využitím vzdialenejších prístavov bola eliminácia cestnej prepravy na absolútne minimum. Každá ďalšia alternatíva by zahŕňala prepravu po cestách, čo by znamenalo aj vyjednávania s vlastníkmi ciest, z ktorých by ktorýkoľvek mohol celý megaprojekt pozastaviť. Nehovoriac o prípadných problémoch pri poškodení mostov. Náš prístup bol radikálny, ale jednoduchý a bezpečný,“ uzatvára Gauls.

Všetky tri elektrárne sú postupne budované už od konca roka 2016 a medzi komponentmi, ktoré sa na miesto výstavby prepravovali sú napríklad  turbíny, generátory, transformátory a bojlery, z ktorých niektoré vážia až 500 ton. Každá z ôsmich liniek jednej elektrárne si vyžaduje až 248 týchto masívnych komponentov.

Ťažké komponenty z Európy a USA sú dopravované priamo do prístavu v Burulluse. Časti vyrobené v Ázii sú dopravované najprv do prístavu v Alexandrii, kam ich dopravujú zaoceánske lode a následne sú prekladané na menšie plavidlá a dopravené do Burullusu.

Peter Ullrich, Siemens project director ohodnotil projekt slovami: „Našim logistickým partnerom patrí najvyšší rešpekt za to, akým spôsobom navrhli celý logistický proces a že dokázali všetky prepravy zrealizovať včas a bez akýchkoľvek poškodení alebo strát – najmä pokiaľ ide o obrovské množstvo nadrozmerných zásielok, ktorých nahradenie by v krátkom čase bolo nereálne.“

Fakty a čísla

Celkový objem prepráv v rámci projektu: 100,000 ton/400,000 m3 ( 5,000 námorných kontajnerov)

Celkovo 248 komponentov

– 8 plynových turbín: každá 482 ton
– 12 generátorov: každý 394 ton
– 12 transformátorov: každý 195 ton
–  8 kotlov: každý o objeme 6,600 m3

  • Jedina plynová turbína váži 482 ton, čo je približná váha 100 slonov alebo 32 mestských autobusov.
  • DB Schenker prepravuje osem turbín tejto veľkosti deltou Nílu v Egypte.
  • DB Schenker vyzdvihuje komponenty zo závodov po celom svete: plynové turbíny boli vyrobené v Berlíne, generátory v Mülheime v Nemecku a v Charlotte v USA. Transformátory sú z rakúskeho mesta Weiz a chorvátskeho Záhrebu. Kondenzátory a časti turbín boli vyrobené v Indonézii, kým 192 modulov pre osem bojlerov bolo vyrobených v Južnej Kórei.
  • 316,000 m3 komponentov je prepravovaných námorne alebo letecky.
  • Stavba elektrárne v Egypte je rekordnou aj pre spoločnosť Siemens. Kontrakt na výstavbu troch elektrární a dvanástich veterných parkov s celkovo 600 turbínami bol podpísaný ešte v roku 2015. Po ich spustení do plnej prevádzky sa objem výroby energie v Egypte zvýši o 50%. Každá z týchto kombinovaných elektrární je najväčšou svojho druhu na svete.

Zdroj textu a foto: DB Schenker AG, Siemens AG.