SEARCH:
 

konzultacie Tag

DB78538_613_214

V Paríži jazdíme ekologicky

Skupina DB opäť zvýšila métu, ktorú chce dosiahnuť v znižovaní produkcie emisií - do roku 2030 chce znížiť produkciu skleníkových plynov na polovicu v porovnaní s rokom 2006.  Logistická divízia DB Schenker hrá v tomto záväzku dôležitú úlohu.  DB Schenker je v skupine DB zodpovedný za produkciu takmer 2/3

Pozri viac
Linda Borgenstam sa stala výkonnou riaditeľkou spoločnosti DB Schenker Consulting v roku 2015. Je presvedčená, že teraz prežívame fascinujúce časy v odvetví logistiky a hovorí: "Toto robí moju prácu vzrušujúcou a zaujímavou.“ 
Foto: DB Schenker

“Rozhodujúci je komplexný prehľad”

Ak zákazník DB Schenker potrebuje poradiť s optimalizáciou logistických služieb, môže sa vždy obrátiť na svoju kontaktnú osobu. Pokiaľ potrebuje komplexnejšie poradenstvo, môže sa však obrátiť aj na  poradenskú spoločnosť DB Schenker Consulting. Linda Borgenstam, výkonná riaditeľka spoločnosti DB Schenker Consulting hovorí o podnikateľskom koncepte zo Švédska,

Pozri viac