SEARCH:

Palety a kontajnery používané v leteckej preprave

Pri leteckej preprave tovaru sa využívajú rôzne typy paliet a kontajnerov. V nižšie uvedenej tabuľke sme pre vás pripravili prehľad obsahujúcu vyobrazenie, názvy, kódy, základné rozmery, nosnosť a informáciu, v akých typoch lietadiel je možné jednotlivé palety a kontajnery využiť.
Palety, kontajnery

Tabuľka s rozmermi a typmi paliet a kontajnerov:

Typ palety Vonkajšie rozmery Vnútorné rozmery Hmotnost kontajneru Maximálna nosnosť Použitie
Kód: PLW/PLA. Paleta s bočným rozšírením 318 x 153 cm 304 x 139 cm (naviac 48 cm/350 každé rozšírenie) 154 kg 3.175 kg A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200,B747-400, B747-200SF,
B747-200F, MD 11F
Kód: PKC. Paleta s bočným rozšírením 156 x 153 cm 150 x 146 cm 85 kg 1.134 kg A320, A321, A310-300,
A300-600, A340-200, A340-
300, B747-200, B747-400,
B747-200SF, B747-200F,
MD 11F
Kód: P1P, PAG, PAJ. Štandardná paleta 318 x 224 cm 304 x 210 cm 115 kg 6.804 kg A310-300, A300-600, A340-
200, A340-300, B747-200,B747-400, B747-200SF,
B747-200F, MD 11F
Kód: PAW. Paleta s bočným rozšírením 318 x 224 cm 304 x 210 cm (naviac 48 cm/  600 kg každé rozšírenie) 167 kg 6.804 kg A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200,B747-400, B747-200SF,B747-200F, MD 11F
Kód: PAS. Paleta pre ťažké zásielky 318 x 224 cm 304 x 210 cm 265 kg 6.804 kg/ 9.072* kg
(*na pozíciách MD)
A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200, B747-400, B747-200SF,B747- 200F, MD 11F
Kód:, PQP, PMC. 10 stopová paleta. 318 x 244 cm 304 x 230 cm 115 kg 6.804 kg A310-300, A300-600, A340-
200, A340-300, B747-200,
B747-400, B747-200SF,
B747-200F, MD 11F
Kód: PMW. Paleta s bočným rozšírením. 318 x 244 cm 304 x 230 cm (naviac 48 cm/  600 kg každé rozšírenie) 167 kg 6.804 kg A310-300, A300-600, A340-
200, A340-300, B747-200,
600 kg každé rozšírenie) B747-400, B747-200SF,
B747-200F, MD 11F
Kód: PMS. Paleta pre ťažké zásielky 318 x 244 cm 304 x 231 cm 163 kg 6.804 kg/9.072* kg (*na pozíciáchMD) A310-300, A300-600, A340-
200, A340-300, B747-200,
B747-400, B747-200SF,
B747-200F, MD 11F
Kód: PYB. Q-paleta. 140 x 244 cm 126 x 230 cm 70 kg 1.814 kg B747-200SF, B747-200F
Kód:PZA (Pal); VRA (Rack). Prepravná jednotka pre autá 498 x 244 cm; 230 x 148 x 154 cm 485 x 230 cm 410 kg; 130 kg 10.890 kg; 2500 kg na pár B747-200SF, B747-200F; B747-200SF, B747-200F
Kód: VZA. Platforma 336 x 205 cm 190 kg 2.500 kg B747-200SF, B747-200F
Typ kontajnera Vonkajšie rozmery Výška Objem m3 Maximálne vnútorné rozmery Hmotnosť kontajnera Maximálna nosnosť Použitie
Kód: AKH. A320/A321. Kontajner. 156 x 153 cm 114 cm 3,5 m3 146 x 144 x 111 cm 80 kg 1.134 kg A320, A321
Kód: AKE, AVE, AVA*, AKW**. LD3 kontajner. 156 x 153 cm 163 cm 3,8 m3 146 x 144 x 160 cm 80 kg 1.508 kg A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200, B747-400,
B747-200SF, B747-200F, MD 11F
Kód: RAP. LD9 Chladiaci kontajner. 318 x 224 cm 162 cm 8,3 m3 303 x 210 x 145 cm 445 kg 5.588 kg A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200, B747-400,
B747-200SF, B747-200F, MD 11F
Kód: AMP. AMP Kontajner 318 x 244 cm 160 cm 10 m3 298 x 228 x 153 cm 280 kg 6.804 kg A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200, B747-400,
B747-200SF, B747- 200F, MD 11F
Kód: MYX. Chladiareň 140 x 100 cm 75 cm 0,37 m3 122 x 82 x 49 cm 100 kg 310 kg A310-300, A300-600, A340-200, A340-300, B747-200, B747-400,
B747-200SF, B747-200F, MD 11F
Kód: HMJ, HMA. Kontajner pre 3 kone. 318 x 244 cm 235 cm 234 x 188 x 232 cm 805 kg 3.000 kg B747-200SF, B747-200F, MD 11F
Kód: AMJ. 10 ft kontajner so zvláštnym tvarom. 318 x 244 cm 244 cm 16,5 m3 228 x 300 x 240 cm 260 kg 6.544 kg B747-200SF,  B747-200F, MD 11F
tvarom. (Hlavná paluba)