SEARCH:

Miliónová investícia do online aukcie nákladných prepráv

uShip je niečo ako Uber v nákladnej preprave. Prepája zákazníkov, ktorí potrebujú niečo prepraviť s dopravnými firmami. Potom ako DB Schenker minulý rok v máji podpísal so spoločnosťou zmluvu o spolupráci sa teraz rozhodol pre investíciu vo výške 25 miliónov USD.

Digitálna transformácia s pomocou online platformy

Cieľom investície je posilniť strategické partnerstvo s americkou online burzou prepravných služieb, ktorá je lídrom v organizácii nákladných prepráv s využitím mobilných zariadení. Tento krok má zároveň pomôcť v digitálnej transformácií podnikania logistickej spoločnosti a je súčasťou digitalizačnej kampane skupiny DB.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Schenker AG, Jochen Thewes vidí v tomto kroku viaceré pozitíva:  “Rozšírenie úspešného partnerstva urýchli a zefektívni riadenie prepráv a pomôže nám ako lídrovi v európskej pozemnej preprave dosiahnuť ešte väčšie objemy prepráv. Chceme nachádzať nové možnosti rastu mimo nášho tradičného biznis modelu.“ Zároveň podľa neho investícia dáva jasný odkaz: „Tento krok poukazuje na to, ako vážne to v DB Schenker myslíme s inováciami.  Investujeme do vytvárania budúcnosti digitálnej logistiky.“

Spojenie logistickej spoločnosti a online platformy naštartuje v logistike revolúciu

Mike Williams, výkonný riaditeľ spoločnosti uShip vidí v spojení s DB Schenker nielen príležitosť pre jeho spoločnosť ale aj pre celé logistické odvetvie: “Bezprecedentná investícia do logistickej technológie prinesie revolúciu do nákladnej prepravy. Lídri trhu ako DB Schenker sa múdro chopili príležitosti využiť inovácie na automatizáciu a digitalizáciu ich činností, čo ich robí efektívnejšími a ziskovejšími.“

Fakt, že si DB Schenker pre investíciu vybral práve spoločnosť uShip, vysvetľuje aj úspešnou spoluprácou v uplynulom roku. „uShip a DB Schenker sa k sebe skvele hodia a v tejto veľkej transformácii by mohli získať vedúce postavenie. Sme nadšení z toho, že sa naše partnerstvo ešte prehĺbi strategickou investíciou.” Minoritný podiel v spoločnosti zabezpečí DB Schenker aj miesto v riadiacej rade spoločnosti uShip.

Podnikateľský model uShip

Platforma uShip, ktorá prepája zákazníkov a dopravné spoločnosti v 19 krajinách, je lídrom v organizácii nákladných prepráv s využitím mobilných zariadení. Funguje to veľmi jednoducho. Zákazník, ktorý potrebuje niečo prepraviť, zverejní tento dopyt na burze uShip. Logistické a dopravné spoločnosti môžu na dopyt zareagovať a poslať svoju ponuku. Prácu získava najvýhodnejšia ponuka. uShip je v tomto procese prostredníkom a poskytuje technológiu, ktorá umožňuje prepojenie cez  mobilné zariadenie – telefón alebo tablet.

Technológiu vyvinutú spoločnostou uShip chce využiť aj DB Schenker a to na prepojenie zásielok s  viac ako 30 000 dopravnými partnermi v  európskej cestnej sieti. Platforma s názvom Drive4Schenker už bola zavedená v Nemecku a postupne ju začnú využívať aj ostatné krajiny.