SEARCH:
 

Namorna preprava 1000_350

Namorna preprava 1000_350

Od júla 2017 je potrebné pred nalodením kontajneru deklarovať jeho celkovú váhu.