SEARCH:

Na oceáne zúri vojna cien

O vývoji na trhu námornej prepravy hovorí Felix Miletich, Product Manager Air&Ocean v DB Schenker na Slovensku.

Ako vnímate súčasnú situáciu v námornej preprave?

Ak hovoríme o situácii na trhu, musíme sa zvlášť pozerať na exportný a importný trh. Ceny na exportnom trhu sú oveľa stabilnejšie ako pri importe. Nezaznamenávame výrazné zvyšovanie cien zo strany lodiarov a ak sú aj nejaké ohlásené, ich výška je omnoho nižšia ako v importe. Uplatňujú sa napríklad na trasách z Európy do Kanady a USA, kde sa ich podarilo pretlačiť najmä vďaka výhodnému kurzu dolára a faktu, že dopyt o prepravu na týchto trasách je vyšší ako ponuka.

Situácia na importnom trhu je celkom iná a už dva roky sme svedkami extrémneho kolísania v cenách a aj v úrovni servisu. Všetky lodiarske spoločnosti hlásia výrazné straty alebo len mierny rast ďaleko za očakávaniami a celý trh námornej prepravy sa nachádza vo veľmi zložitom období. Povedal by som, že tu máme vojnu cien. A prvou obeťou je jedna z najväčších dopravných spoločností na svete, juhokórejský dopravca Hanjin ktorý nedávno ohlásil krach.

Aké sú dôvody tohto stavu?

Predovšetkým pokles čínskej ekonomiky, ktorý má efekt na globálny vývoj a predovšetkým na importnú situáciu v Európe. Aj sankcie voči Rusku, ktoré je mimoriadne závislé na importe, sa odráža v podobe nižšieho dopytu po námornej preprave. V priebehu posledných dvoch rokov tiež výrazne vzrástol počet kapacít na trhu, v dôsledku čoho ponuka prevyšuje dopyt. V takej situácii je pre lodiarov ťažké presadiť zvyšovanie cien. Tie sa až do konca druhého štvrťroka držali na extrémne nízkych úrovniach. Dopravcovia sa rôznymi prostriedkami snažia túto situáciu zvrátiť a dať trhu najavo, že súčasné ceny nie sú trvalo udržateľné – rušením plavieb, či spomaľovaním plavidiel, čo znamená dlhšie prepravné časy.

 Cosco Shipping. Zdroj foto:reuters, carlos jassoČo sa zmenilo v porovnaní so situáciou z pred 4-5 rokov?

Trh bol pred 5 rokmi dobre predvídateľný a klienti zvykli uzatvárať dlhodobé kontrakty, či už priamo s lodiarmi alebo špedičnými spoločnosťami. Umožňovalo im to lepšie plánovať výdavky a udržiavať si kontrolu nad rozpočtom na prepravu, vzhľadom na fixnú cenu za kontajner, platnú 6-12 mesiacov. Najväčší hráči sa tejto stratégie držia naďalej, no stredné a malé firmy prešli takmer úplne na systém dopytovania a porovnávania cien za prepravu na každý jeden kontajner. Dôvod je, že v cenách na trhu prichádza k extrémnym výkyvom a klienti s vysokou toleranciou rizika môžu týmto spôsobom získať nižšie sadzby. Nechcú sa zaviazať k fixnej cene, ktorá je pravdepodobne vyššia ako aktuálna trhová cena. Na druhej strane, ani lodiari nie sú naklonení dlhodobejším kontraktom za neudržateľné ceny. Poskytujú mesačnú, maximálne štvrťročnú platnosť cien. Špeditéri sú teda v najhoršej situácii. Mali by klientom poskytnúť dlhodobú garanciu nízkej ceny a vziať na seba riziko nepredvídateľného nárastu cien.

Nie je pri nepredvídateľných výkyvoch cien pre klientov bezpečnejšie, dohodnúť sa so špeditérom na fixnej cene s dlhšou platnosťou?

Je potrebné pochopiť, ako trh funguje posledné dva roky. Lodiari neustále prichádzajú s rôznymi navýšeniami cien, ktoré sa skrývajú pod skratkami ako GRI, PSS, GRR alebo EBS a sú účtované ako špeciálny príplatok k aktuálne platnej a dohodnutej sadzbe za prepravu. Povedzme, že lodiar ohlási zavedenie príplatku od prvého septembra. Okamžite pozorujeme rušenie objednávok zo strany klientov a ich presun na tretí týždeň v mesiaci. Dopravcovia sledujú vyťaženie svojich lodí a keď vidia prepad v objednávkach, začnú príplatok znižovať. V treťom týždni je cenová hladina takmer na rovnakej úrovni ako pred ohlásením príplatku. Čo z toho plynie pre klientov? Ak sú dostatočne flexibilní a preprava im neponáhľa, môžu riskovať a získať tak lepšie sadzby.

Ale nízke sadzby majú určite tiež svoju cenu.

Samozrejme. V prvom rade je tu riziko nepredvídateľného nárastu cien. Čo je však zásadnejšie je riziko nízkej kvality služieb a spoľahlivosti lodiarov, poskytujúcich ceny pod úrovňou nákladov. Stáva sa totiž, že lodiar v prípade, že dostane od iného klienta vyššiu cenu, nenaloží tovar objednaný za nižšiu sadzbu. Klient síce dostal najlepšiu cenu ale jeho tovar bude v prístave čakať týždne na ďalšiu plavbu.

My ako špeditér volíme iný prístup. Nechceme hazardovať ale ponúkať spoľahlivý servis so stabilnou úrovňou kvality. To sa nedá dosiahnuť „poľovaním“ na najnižšie ceny ale len partnerským vzťahom s lodiarmi, ktorí poskytujú dlhodobo kvalitné služby za prijateľné sadzby. To je hlavný dôvod, prečo sme už istý čas nezadávali objednávky lodiarskej spoločnosti Hanjin, ktorá prvého septembra ohlásila krach. Už dlhšie sme sledovali extrémne kolísanie cien a vysokú mieru nestability, čo dávalo tušiť možné problémy v servise. Našim klientom sme tým ušetrili množstvo problémov a finančných strát, ktorým teraz čelia zákazníci Hanjin.

Lodiari ohlasujú finančné straty, rušia plavby, zavádzajú príplatky a umelo obmedzujú kapacity. Na trh však stále prichádzajú nové plavidlá, existujú objednávky na obrovské lode s kapacitu 16 000 kontajnerov. Aká logika je za tým?

Obrovské lode, ktorých príchod na trh sa očakáva, boli objednané v období, ktoré pre lodiarov vyzeralo celkom inak. Trh bol stabilný, ceny vyššie a predpovede dopytu pozitívne. Situácia sa však zmenila a ekonomika rastie pomalšie ako sa čakalo. Lodiari však nemôžu svoje objednávky zrušiť. Nové lode síce umožnia dopravcom fungovať efektívnejšie, keďže sú úspornejšie a majú väčšiu kapacitu – ale iba za predpokladu, že túto kapacitu dokážu vyťažiť. A to ich dostáva pod veľký tlak. Plavba s úspornou no poloprázdnou loďou je totiž rovnako alebo ešte viac neekonomická ako využívanie starých plavidiel.

Čo môžeme očakávať v najbližšom období, pokiaľ ide o konsolidáciu trhu?

Trh sa stále viac koncentruje a vlna konsolidácie iba začala. Trh potrebuje reagovať na problematickú situáciu. Budúci rok očakávame úplnú zmenu v podmienkach na trhu. Vznik nových aliancií a prepojení, ale aj pretrvávajúce finančné problémy dopravných spoločností povedú k výkyvom v kvalite servisu. Videli sme to v minulosti – problémy spôsobené operatívnym prepájaním lodiarskych spoločností, problémy s vyťažovaním lodí, rušenie plavieb, atď. Pre lodiarov mimo aliancií to znamená možnosť zvyšovať ceny.

Čo v tejto situácii radíte zákazníkom?

Bolo by nezodpovedné tvrdiť, že zákazníci budú môcť aj budúci rok rátať s cenami, aké sme videli napríklad v prvom kvartáli tohto roku. Každý kto sleduje trh si musí byť vedomý toho, že súčasné ceny sú neudržateľné a že práve prichádza k obratu. Preto zákazníkom radím, aby boli veľmi opatrní pri plánovaní rozpočtu na prepravu na budúci rok. Očakávať by mali výrazný rast cien a aj problémy s kvalitou služieb, preto bude dôležité vybrať si spoľahlivého partnera, ktorý im bude schopný ponúknuť kvalitné služby za prijateľnú cenu.

Aké výhody má pri vyjednávaní s lodiarmi DB Schenker?

Keďže celosvetovo patríme medzi troch najväčších špeditérov v oblasti námornej prepravy, spolupracujeme s veľkou skupinou dopravcov. Okrem veľkých lodiarov sú to aj malé a úzko špecializované spoločnosti, čo nám umožňuje rýchlo reagovať v prípade problémov s alianciami. Tiež sme v porovnaní s menšími špedíciami omnoho flexibilnejší, keďže máme u dopravcov rezervovanú určitú kapacitu. A v neposlednom rade sme klientmi aj lodiarmi vnímaní ako spoľahlivý partner, ktorý dodržiava svoje záväzky. A to je v dnešnom, nepredvídateľnom období zvlášť dôležité.


Felix Miletich

Product manager Air& Ocean Freight, DB Schenker na Slovensku

felix.miletich@dbschenker.com